Testy

PROKOS służy do pomiaru kompetencji społecznych w pięciu zakresach szczegółowych:

Może znaleźć zastosowanie w diagnozie przeprowadzanej dla celów selekcji i alokacji pracowników. Pozwalając na wykrycie zarówno mocniejszych, jak i słabszych stron w funkcjonowaniu społecznym osoby, może też pomóc w określeniu jej potrzeb szkoleniowych.

Czas trwania badania:

test ok 20 min  + konsultacja 40 – 60 min

Cena:

320 zł  (260,16 netto)