Testy

PROKOS służy do pomiaru kompetencji społecznych w pięciu zakresach szczegółowych:

Może znaleźć zastosowanie w diagnozie przeprowadzanej dla celów selekcji i alokacji pracowników. Pozwalając na wykrycie zarówno mocniejszych, jak i słabszych stron w funkcjonowaniu społecznym osoby, może też pomóc w określeniu jej potrzeb szkoleniowych.

Czas trwania badania:

test ok 20 min  + konsultacja 40 – 60 min

Cena:

320 zł  (260,16 netto)

Test bada osobowością autorytarną.

Służy do badania dyrektywności rozumianej jako agresywna dominacja (tendencja do narzucania innym własnej woli, kierowania nimi z pozycji wyższości).

Wysokie wyniki w teście mogą świadczyć o dominacji, stanowczości, niekiedy skłonności do irytacji, czy agresji oraz mniejszej podatności na akceptacje społeczną.

 

Może znaleźć zastosowanie w diagnozie przeprowadzanej dla celów selekcji i alokacji pracowników na stanowiska kierownicze.

Czas trwania badania:

test ok 10 – 15 min  + konsultacja 30 – 45 min

Cena:

290 zł  (235,78 netto)