Testy

PROKOS służy do pomiaru kompetencji społecznych w pięciu zakresach szczegółowych:

Może znaleźć zastosowanie w diagnozie przeprowadzanej dla celów selekcji i alokacji pracowników. Pozwalając na wykrycie zarówno mocniejszych, jak i słabszych stron w funkcjonowaniu społecznym osoby, może też pomóc w określeniu jej potrzeb szkoleniowych.

Test bada osobowością autorytarną.

Służy do badania dyrektywności rozumianej jako agresywna dominacja (tendencja do narzucania innym własnej woli, kierowania nimi z pozycji wyższości).

Wysokie wyniki w teście mogą świadczyć o dominacji, stanowczości, niekiedy skłonności do irytacji, czy agresji oraz mniejszej podatności na akceptacje społeczną.

Może znaleźć zastosowanie w diagnozie przeprowadzanej dla celów selekcji i alokacji pracowników na stanowiska kierownicze.

Służy do badania zainteresowań.

Analizowane skale zainteresowań to m.in. naukowe, rzemieślnicze (mechaniczno-manualne), rachunkowość i administracja, umiejętność pracy z ludźmi, plastyczne, językowe i literackie, muzyczne, zawody społeczne.

Znajduje zastosowanie w diagnozie przeprowadzanej dla celów poradnictwa zawodowego, a także doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży.

Czas trwania badania:

test ok 15-25 min 

+  konsultacja 40 – 60 min

Cena:

250-300 zł  (brutto)